Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն –Նատալի Եսայան

Դպրոց, դասարան –Արևմտյան դպրոց 3․3 դասարան

Երկարօրյա ծառայություն –օգտվում եմ 

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –օգտվում եմ միկողմանի տրանսպորտից

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  այո

Ընտրությամբ գործունեության խումբ –մարմազություն

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը – ոչ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *